Unsere Vogteilieder

Obertallied & Märtwiiberlied:1) das Obertallied :


Wo hi chunnt jede Sunnestrahl 
do lit unser Obertal 
siehsch kei Stäubli un kei Dreck 
gits in Zell e schönre Fleck? 

Do trifft mer nie e trübe Chopf 
jede isch do hell 
in Zell die erschti Wahl 
isch unser Obertal.S’ Obertal, s’ Obertal 
isch die schönschti Gmei in Zell 
im Obertal, im Obertal 
do sin d’ Lüt im Chopf so hell 
s’ Obertal, s’ Obertal 
s’ Obertal isch unse Fall 
drumm wämmer niene anderscht si 
als in uns’rem Obertal 
drum wämmer niene anderscht si 
als in uns’rem Obertal.


      Download:

Melodie: Adelheid, Adelheid...
Text: Gerhard Jung, Hermann Räuber 
(Sänger: Hans Wittmann mit den Zeller Latschari-Sänger) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

2) das Maertwiiberlied :Häsch am Zeller Wuchemärkt
Liib un Seele richtig g'stärkt
no muesch konstantiere
Zell do cha mer g'schiere

d'Wiibervölcher
d'Mannevölcher
d'Wiibervölcher
s'Mannevolch
Mueß mer estimiere
(1x wiederholen)

Suechs im Stall e rechti Sau
oder gar e früschi Frau
Cabis-chöpf un Bese,
Guttere un Scheese

d'Wiibervölcher
d'Mannevölcher
d'Wiibervölcher
s'Mannevolch
Chasches grad verlese
(1x wiederholen)

Häsch e Loch im Seelegwand
findsch de Pfarrer rechter Hand
aber uf de linke
düen drei König winke

d'Wiibervölcher
d'Mannevölcher
d'Wiibervölcher
s'Mannevolch
halte meh vom trinke
(1x wiederholen)

Eins isch gwiß un glöcklihell
'wichtigst Stuck vom alte Zell
do gits nüt denebe
's OBERTAL soll lebe

d'Wiibervölcher
d'Mannevölcher
d'Wiibervölcher
s'Mannevolch
solle 's Glas druf hebe
                              (1x wiederholen)
                                         


Download:
Melodie: "Als wir jüngst in Regensburg waren"
Text: Gerhard Jung
Sänger: Rudolf Philipp mit den Zeller Latschri Sänger


-.-.-.-.-.-